Kde nás nájdete

Kontakty
PureGainss s.r.o.
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 124285/B.
IČO: 51 230 003
DIČ: 2120637937
IČ DPH: SK2120637937
Sme platcami DPH

Bankové spojenie:
IBAN: SK1611000000002941048849
BIC: TATRSKBX

Telefón: +421 911 351 069
E-Mail: teampuregainss@gmail.com

Sídlo:
PureGainss s.r.o.
Račianska 88/B,
831 02 Bratislava - mestská časť Rača
Slovensko

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Kontaktný formulár